Medlemskap i föreningen

Intresserad av medlemskap i Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige? Kontakta info@tryggbrf.se. Ansökan bereds av Gar-Bo och föreningens styrelse prövar och beslutar om medlemskap. Varje medlem förbinder sig att följa föreningens etiska regler och att stödja föreningens syfte:

  • att främja byggande av bostadsrätter och verka för att deras ställning i samhället stärks och tryggas.
  • att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens och jämförbarhet.
  • att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande samt att bedriva annan härmed sammanhörande verksamhet.

Bostadsutvecklare som önskar medlemskap ska utöver medlemsansökan också anmäla minst ett projekt och åta sig att fullfölja kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Här finner du mer information om organisationen, initiativet, kvalitetsmärkningen samt processen och de krav som ställs för att bli en Trygg BRF.

Vi är medlemmar i Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige

BESQAB
JM
OBOS Kärnhem
Bostadsrätterna
PEAB
OBOS
Skanska