Så går ansökan till

Ansökningsprocessen består av flera steg, där vart och ett fungerar som en grind som måste passeras för att komma vidare. Skulle ett bolag börja marknadsföra ett projekt med kvalitetsstämpeln Trygg BRF för att i ett senare skede avvika från processen kan konsekvensen bli ett kännbart vite och, förstås, ett återkallat tillstånd att använda märkningen.

Extern granskare

Att bostadsbolagen har redovisat rätt nyckeltal kontrolleras av försäkringsbolaget Gar-Bo, en oberoende aktör som är tillsatt av men helt frikopplad från föreningen Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige och de bolag som ingår däri.

Processen steg för steg

 • Ansökan

  • Förbindelse genom avtal
  • Betalning av avgiften
  • Viteserkännande
  • Projektavgränsning
  • Etiska regler
 • Grind 1

  Marknadsföra och säljstarta projektet (brf:en) med kvalitetsstämpeln "Trygg BRF"
 • Genomförande

  • Kostnadskalkyl och intyg
  • Förhandsavtal
  • Anbud/offert
  • Bygglov
  • Styrelsesammansättning
  • Ansvarsförsäkring för styrelsen
  • Garantier
 • Grind 2

  Teckna förhandsavtal med kund
 • Genomförande

  • Ekonomisk plan och intyg
  • Upplåtelseavtal
  • Köpekontrakt inkl. bilagor
  • ABT-avtal
  • Bygglov
  • Styrelsesammansättning (BRF)
  • Ansvarsförsäkring för styrelsen
  • Garantier
  • Bolagsstruktur
  • Samma part mot kund inkl. ekonomisk säkerhet
 • Grind 3

  Upplåta till medlem
 • Överlämning

  • Mottagningsbevis handlingar
  • Erbjudande om styrelseutbildning
  • Överlämna dokument till brf
 • Grind 4

  Trygg BRF
 • Alla åtaganden uppfyllda

Hur registrerar jag mitt projekt?

För att kunna anmäla ett projekt för registrering behöver bolaget som avser anmäla projektet registrera sig hos Trygg Bostadsrättsmarknad. Detta görs genom att ni till info@tryggbrf.se skickar in följande uppgifter:

 • Bolagsnamn, org. nr.
  Eventuell särskild kontaktperson, om annan än nedan
 • Användarnamn till portalen, samt eventuellt önskat lösenord
  E-postadress till användaren

Därefter ska ni underteckna ”Avtal om nyttjande av Trygg BRFs kvalitetsmärkning” vilket ska undertecknas av behöriga firmatecknare vari ni åtar er att följa Trygg Bostadsrättsmarknads ”Rekommendationer för kvalitetsmärkning” samt övriga regler och riktlinjer för Trygg BRF.

Det undertecknade avtalat postas till:
Trygg Bostadsrättsmarknad Ek förening
C/O Gar-Bo
Norrlandsgatan 15
111 43 Stockholm

Bifogat finner du mer information om organisationen, initiativet, kvalitetsmärkningen samt processen och de krav som ställs för att bli en Trygg BRF.