Kontakt

Har du frågor gällande kvalitetsmärkningen Trygg BRF är du välkommen att maila info@tryggbrf.se.

Kontaktuppgifter styrelsen

Presskontakt

  • Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se