Om oss

Bostadsrättsmarknaden har stor ekonomisk betydelse för samhället. Dessutom representerar bostadsformen bostadsrätt ett stort ekonomiskt värde för den enskilde köparen. När kunderna är välinformerade och medvetna har marknaden bättre förutsättningar att fungera väl.

Initiativet till föreningen Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige togs 2018 av några av bostadsmarknadens aktörer och året därpå registrerades föreningen. Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill föreningen bidra till en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen, höja branschstandarden och därigenom öka tryggheten för slutkunden. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören Gar-Bo.

En trygg bostadsrättsmarknad är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostadsutvecklarna och för samhället i stort.

Utförligare information om märkningen och bakgrunden till den hittar du i denna PDF.

Bolag & styrelse

Initiativtagare och stiftargrupp till Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige är JM AB, Nordr AB, Skanska AB, Peab Bostad AB, Besqab AB, OBOS Sverige AB samt Bostadsrätterna.

Styrelsen utgörs av:

  • Ulrika Blomqvist, ordförande
  • Pehr Olof Olofsson, kassör
  • Anna Svensson, sekreterare
  • Nancy Mattsson, marknads-/kommunikationsansvarig
  • Johan Alenius, program-/medlemsansvarig
  • Lotta Niland, ledamot
  • Föreningens stadgar hittar du här.

Stiftarbolagen

Bostadsrätterna
Nordr