Om oss

Bostadsrättsmarknaden har stor ekonomisk betydelse för samhället. Dessutom representerar bostadsformen bostadsrätt ett stort ekonomiskt värde för den enskilde köparen. När kunderna är välinformerade och medvetna har marknaden bättre förutsättningar att fungera väl.

Initiativet till föreningen Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige togs 2018 av några av bostadsmarknadens aktörer och året därpå registrerades föreningen. Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill föreningen bidra till en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen, höja branschstandarden och därigenom öka tryggheten för slutkunden. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören Gar-Bo.

En trygg bostadsrättsmarknad är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostadsutvecklarna och för samhället i stort.

Utförligare information om märkningen och bakgrunden till den hittar du i denna PDF.

Högt rankade i Nöjd Kund Index 2021

Precis som vårt namn antyder är vårt mål att ha trygga och nöjda kunder. Det har våra Trygg BRF-medlemmar Besqab och Peab bevisat genom att komma på en delad 1:a plats i Nöjd Kund Index 2021. I undersökningen fick de imponerande 79 av 100 NKI, vilket vi är väldigt nöjda över. Tillsammans med alla våra BRF-medlemmar jobbar vi nu vidare för att få ännu fler nöjda och trygga kunder.

Bolag & styrelse

Initiativtagare och stiftargrupp till Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige är JM AB, Nordr AB, Skanska AB, Peab Bostad AB, Besqab AB, OBOS Sverige AB samt Bostadsrätterna.

Styrelsen utgörs av:

  • Petra Sandblom, ordförande
  • Pehr Olof Olofsson, kassör
  • Anna Svensson, sekreterare
  • Nancy Mattsson, marknads-/kommunikationsansvarig
  • Johan Alenius, program-/medlemsansvarig
  • Lotta Niland, ledamot
  • Ulrika Blomqvist, ledamot

Föreningens stadgar hittar du här.

Stiftarbolagen

Bostadsrätterna
Nordr