Om oss

Bostadsrättsmarknaden har stor ekonomisk betydelse för samhället. Dessutom representerar bostadsformen bostadsrätt ett stort ekonomiskt värde för den enskilde köparen. När kunderna är välinformerade och medvetna har marknaden bättre förutsättningar att fungera väl.

Initiativet till föreningen Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige togs 2018 av några av bostadsmarknadens aktörer och året därpå registrerades föreningen. Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill föreningen bidra till en sund konkurrens på lika villkor mellan bostadsbolagen, höja branschstandarden och därigenom öka tryggheten för slutkunden. För att säkerställa en rättssäker process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören Gar-Bo.

En trygg bostadsrättsmarknad är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostadsutvecklarna och för samhället i stort.

Utförligare information om märkningen och bakgrunden till den hittar du i denna PDF

Högt rankade i Nöjd Kund Index 2020

Precis som vårt namn antyder är vårt mål att ha trygga och nöjda kunder. Det har våra BRF-medlemmar Besqab, JM och Peab bevisat genom att komma på en 3:e plats i Nöjd Kund Index 2020. I undersökningen fick vi imponerande 78 av 100 NKI, vilket vi är väldigt nöjda över då de två vinnande bostadsutvecklarna bara hade ett poäng mer. Tillsammans med alla våra BRF-medlemmar jobbar vi nu vidare för att få ännu fler nöjda och trygga kunder.

Bolag & styrelse

Initiativtagare och stiftargrupp till Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige är JM AB, Nordr AB, Skanska AB, Peab Bostad AB, Besqab AB, OBOS Sverige AB samt Bostadsrätterna.

Styrelsen utgörs av:

  • Nancy Mattson, ordförande
  • Petra Sandblom, vice ordförande
  • Anna Svensson, sekreterare
  • Johan Alenius, kassör
  • Ulrika Blomqvist, ledamot
  • Staffan Grundmark, ledamot
  • Pehr-Olof Olofsson, ledamot

Föreningens stadgar hittar du här.

Medlemskap i föreningen

Intresserad av medlemskap i Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige? Kontakta info@tryggbrf.se. Ansökan bereds av Gar-Bo och föreningens styrelse prövar och beslutar om medlemskap. Varje medlem förbinder sig att följa föreningens etiska regler och att stödja föreningens syfte:

  • att främja byggande av bostadsrätter och verka för att deras ställning i samhället stärks och tryggas.
  • att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens och jämförbarhet.
  • att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande samt att bedriva annan härmed sammanhörande verksamhet.

Bostadsutvecklare som önskar medlemskap ska utöver medlemsansökan också anmäla minst ett projekt och åta sig att fullfölja kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Bifogat finner du mer information om organisationen, initiativet, kvalitetsmärkningen samt processen och de krav som ställs för att bli en Trygg BRF.

Stiftarbolagen

Nordr